Video
zpět
První motorová zkouška.
First engine testing
Picture in iPhone
První pojíždění
First rollout