Jako snad každý fanda létání toužím mít vlastní éro. Někdy v roce 2008, jsem při brou- zdání po netu narazil na stavebnici ALTA od firmy Direct Fly s.r.o. Začalo pátrání a zjišťování podrobných informací. Pak návštěva na AeroExpo v Letňanech, poté předváděcí let, trochu krátký (nepřálo počasí :-( ), ale  i tak
to stačilo. V srpnu návšt
ěva u výrob-
ce v Hluku a Kunovicích. No a bylo
rozhodnuto. V prosinci mi přivezl
stavebnici sám konstruktér ALTA.
Prob
ěhla menší instruktáž a hurá
do stavby.
        Základní stavebnici, jsem
si nechal doplnit o zástavbu vlečné-
ho zařízení dílů pro zástavbu zá-
chranného systému a užitečné dro-
bnosti, jako stupačky, posuvná okén-
ka.Stavba letadla je již v současné době úspěšně dokončena. Zálet proběhl 2.9.2011 bez větších problémů, a do listopadu jsme stačili nalétat 18 hodin.
Stavba trvala pouhých 21 m
ěsíců. (Od dodání stavebnice do záletu). Z 95% jsem stavěl sám, až později jsem potřeboval pomocníka, nebo pomocnici na manipulaci s většími díly a na nástřik letadla.
j.aubrecht@alservis.cz 2010 © ALSERVIS
In-počasí

First fly 2.9.2011.
www.galaxysky.cz
http://www.eaavideo.org/
FOTO
!!! FIRST FLY !!!